Editie 23, maart 2022

WISSELING VAN DE WACHT -

Na ruim negen jaar vol enthousiasme en overgave voor TopCamper te hebben gewerkt, gaf Harry Schuring eind vorig jaar te kennen dat hij hethoofdredacteurschap van ons mooie blad wilde overdragen. Heel erg jammer, maar niet onbegrijpelijk. Harry wilde meer tijd voor zichzelf, onder meer om (nog) vaker te kunnen reizen met zijn camper. Harry blijft overigens wel als redacteur verbonden aan ons blad. Wij bedanken hem voor zijn mooie redactionele werk van de afgelopen jaren. Enkele nachten met minder goede slaaprust volgden, evenals overpeinzingen en meerdere overleggen. Al snel bleek dat we het hoofdredacteurschap zouden gaan delen. Dit zowel uit praktisch oogpunt als uit het principe: ‘twee weten meer dan één’. Vanaf de uitgave die voor u ligt nemen ondergetekende en Kees Witvliet (een bekend gezicht van de camperbeurzen en daarbuiten) het hoofdredacteurschap op zich. Inhoudelijk gaat u hier niet zo gek veel van merken. In deze uitgave onder meer een reisverhaal over het ‘rondje om de wereld’ waarmee Atte en Marijke van der Schaaf bezig zijn. Verder een interview met de familie Kok, die in coronatijd maar liefst elf maanden met hun vier gezinsleden door Europa reisde. En voor de derde (en laatste) keer trekken we mee met Jan en Loes Uittenboogaard door Afrika. In Nederland bezochten we mooie plaatsen in de Kempen en de Peel. Veel leesplezier namens het hele TopCamper-team!

Harry Schuring

Hoofdredacteur

h.schuring@topcamper.nl

U bezoekt de website in Internet Explorer, deze browser is verouderd. Wij kunnen u niet garanderen dat de website optimaal functioneert. Wij raden u aan een andere browser te gebruiken.